HPV ENFEKSİYONU NEDİR?

HPV ENFEKSİYONU NEDİR?

HPV ENFEKSİYONU NEDİR? Günümüzde human papilloma virusunun (HPV), servikal kanserin gelişiminde en mühim etiyolojik gizmen olduğu üstünde durulmaktadır.

Meydana getirilen çalışmalarda serviks kanseri olgularının hemen hemen tümünün (%99) HPV nin muayyen tiplerinden kaynaklandığı gösterilmiştir.

Bu yüzden servikal kanser sıklığında azalma, HPV nin tanınması, önlenmesi ve tedavi edilmesi yöntemiyle mümkündür.

USA de rahatsızlık denetim merkezi verilerine nazaran dünyada seksüel yönden etken bayan ve adamların yaşamları süresince HPV ile enfekte olma şansları %50 olarak bildirilmiştir.

HPV virüsü tedavisi Forumlar ve Kurtulanların Yorumları

HPV virüsü tedavisi Forumlar ve Kurtulanların Yorumlarını okumak için HPV Virüs Forum Grişi Bitkisel ürünlerden bilgi almak için Antibiyoks firmasından bilgi alabilirsiniz. Sayfamızı okumaya devam etmek istiyorsanız Anasayfa dan devam edebilirsiniz.

ETKEN

Human Papilloma Virüsü (HPV) insanda siğil oluşumuna yol açan bir virustür. HPV’nin insana geçen 50 den fazla  tipi vardır ve bu tiplerden ellerde ve ayaklarda yaygın siğillere yol açan tipleri nizbeten zarasızdır.

Bir bölümü ise eşeysel yolla bulaşmaktadır ve genital bölgede  kondiloma aküminata isminde olan siğil gibi kitlelerin oluşumuna yol açar. eşeysel yolla bulaşan HPV tiplerinden 15’i karsinojenik olarak değerlendirilmektedir.

Bütün dünyada servikal kanser (rahim ağzı kanseri) etiyolojisinde en mühim etkili olarak HPV tip 16 bulunmuştur. Bunu tip 18, 45 ve 31 izler.

BELİRTİ VE BULGULAR

HPV, DNA tümör virusudur ve temel olarak serviksin mukozal epitelini enfekte ederek hücrelerde siğil formasyonu ile sonuçlanacak hücre proliferasyonunu artırıcı tesir gösterir..

Lezyonlar tek yahut fazlaca sayıda, yumuşak, karnabahar görünümünde, ağrısız olup çoğu zaman anüs etrafında, vulvada, vajende, servikste ve peniste yerleşir.

Enfeksiyon bazı zamanlar imaj vermeden seyredebilir. Bu görüntüsüz durumlarda büyüteçle (kolposkopi) meydana getirilen detaylı incelemede küçük çaplı kitleler tanılanabilir.

Bazende anüs ile vajina arasındaki bölgeyi dolduran karnabahar görünümlü dev kitlelere rastlanır. Oral- genital cinsellik uygulamalarında ağız mukozasında da lezyonlar ortaya çıkabilir.

BULAŞMA YOLU VE SEYRİ

Human Papilloma, eşeysel yolla bulaşan virüslerin başlangıcında yer alır. HPV’nin bulaşması için ne olursa olsun tam bir eşeysel ilişki olması gerekmez, enfekte bölgelerin birbiri teması ile de bulaşma kolayca olabilir. 

Yavaş üreyen bu virusun latent  süreci 9-12 aydır. Sadece siğil şeklindeki lezyonların ortaya çıkmadığı bu zamanda de hastalığın eşeysel yolla bulaşması mümkündür.

Etken genital lezyonların olduğu durumlarda bulaşıcılık çok yüksektir. HPV ile enfekte olan hanımda virus birinci yılda %70, ikinci yılda %90 oranında immun sistem tarafınca ortadan kaldırılır.

Virusun vucuttan eradikasyonu tipi ile direkt ilişkilidir. Bilhassa kendi DNA’larını konakçı DNA’sına entegre eden yüksek riskli tiplerinde (tip 16 ve 18) virüsün eradikasyonu uzun süre gelir.

Hastaların %10 nunda enfeksiyon süre gelir ve bu olgularda invazif servikal kanser gelişmesi 15-20 senelik bir dönemi kapsar. Bu yüzden preinvazif (kanser öncesi) lezyonların pap- smear tarama testi ile erken dönemde yakalanmaları olası ve önemlidir.

Siğil gibi lezyon ortaya çıkmış ise biyopsi ile tanı doğrulanmalıdır. Günümüzde HPV’nin onkojenik alt tiplerini belirlemek ve etkenin HPV’nin onkojen alt tipi olup olmadığını tespit etmek mümkündür.